Over ons

Wij zijn de coöperatieve producenten vereniging van oesterzwammen kwekers.

Onze missie

Het verhogen van het gebruik van oesterzwammen als regelmatig terugkerend ingrediënt bij zowel consumenten als horeca ondernemers en het behartigen van de belangen van onze leden.

Leden

Onze vereniging helpt de leden op het gebied van teelt, verwerking, afzet en onderzoek.

Hiermee willen wij onze leden in staat stellen een kwaliteitsverhoging in teelt, verwerking en afzet te realiseren. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden voor vergroting van de afzet, kostenverlagend werken, verhoging van de productie, innovatief werken.

Wij werken actief aan een milieubewuste teelt van kwaliteitsproducten.

Bestuur

Samen met tal van stakeholders hebben we een duidelijke missie namelijk de oesterzwam op de kaart zetten! Een sterke missie vraagt om sterke en inspirerende bestuursleden. Het bestuur van onze vereniging van oesterzwammen kwekers is als volgt samengesteld;

Voorzitter: Coen Verkooijen

Penningmeester: Marielle van Lieshout

Secretaris: Siemen Cox

Algemeen bestuurslid: John Verbruggen